Přijďte si pro to, co potřebujete

Klient přichází na setkání dobrovolně, ze své vlastní vůle a zodpovědnosti. Témata, která otevíráme jsou probírána na základě zadání klienta, nebo jeho souhlasu. Nepřebírám žádným způsobem zodpovědnost za jeho život během sezení, ani po jeho skončení. Veškeré postupy a techniky, které používám ve své práci s klienty slouží k jejich blahu a prospěchu, nemají charakter hodnocení či diagnostikování daného člověka. Nenahrazují lékařskou péči.

Cena za osobní setkání  je 2500,- do 120 min. Po telefonu  2000,- do 120 min.

Objednávejte se, prosím, telefonicky, případně emailem.

Adresa: Tymákov 29, 33201
POZOR!  Google naviguje chybně do lesa, použijte ideálně portál mapy.cz, případně se ujistěte, že vyhledáváte číslo popisné 29, nikoli evidenční.

Autobus do Tymákova z terminálu hl.nádr. Plzeň, zastávka Tymákov obecní úřad.

Vyhrazuji si právo na účtování sezení v plné výši, pokud termín zrušíte méně než 24 hodin před jeho začátkem. Stejně tak v případě nedostavení se na setkání bez omluvy či jiného vysvětlení, považuji termín za propadlý a požaduji uhrazení ceny setkání stejně jako v případě pozdního rušení. Není možné sezení prodlužovat z důvodu pozdního příchodu s ohledem na další objednané klienty. Z důvodu opakovaného rušení setkání nebo pozdních příchodů bez omluvy si vyhrazuji právo ukončit spolupráci, či požadovat platbu za sezení předem.

Platba za sezení je možná v hotovosti, prostřednictvím QR kódu po ukončení sezení, či bankovním převodem na účet číslo: 1073280052/3030 nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečněného setkání. Neuskutečněné platby považuji za důvod k ukončení spolupráce.

V případě, že mne v průběhu sezení informujete o infekčním onemocnění, nebo jeho příznaky na Vás budou evidentní, sezení ukončuji v jakékoli jeho fázi a dále postupuji jako v případě nedostavení se na sezení.

Na tato pravidla je odkazován každý, kdo mne kontaktuje z důvodu objednání termínu. Pokud klient nepřichází s jakýmikoli dotazy a připomínkami před uskutečněním prvního osobního setkání, bere se za to, že je s pravidly obeznámen a ztotožněn.