Smrt je neodmyslitelnou součástí našeho života, i když k ní často přistupujeme tak, že se nás zdánlivě netýká. Přitom její přijetí je obrovským krokem k radosti ze života, pokoře, a odstranění mnoha bloků, překážek a strachů.Prosím o závaznou přihlášku na hkopistova@gmail.com.
Cena za program + občerstvení 600/večer
Těším se na vás