Celodenní seminář, kde se dotkneme témat sebelásky,
sebevědomí, sebehodnoty, přijímání sebe sama, zdravého vztahu k sobě a tím pádem i k našemu okolí, probereme ze všech stran a prakticky všechno vyzkoušíme a natrénujeme 🙂

V ceně občerstvení voda, káva. čaj, polévka a salátky v poledním čase.
Přihlášky na hkopistova@gmail.com
Závazná rezervace po zaplacení zálohy 500,-
Cena: 1250,-
Po skončení semináře volná zábava, oheň, opékání buřtů, rituál odevzdaní věcí, které už nechceme ve svém životě 🙂
Možnost přespání
Těším se na vás 🙂