Přijďte si pro to, co potřebujete

Veronika Stehlíková

Přišla jsem za Hankou, protože jsem potřebovala pomoc. Představuju si samu sebe tenkrát jako nešťastnou Verun uzavřenou v krabici z křivd, lítosti, vzteku, sebekontroly a sebemrskačství. Potřebovala jsem se někomu svěřit, poradit a pochopit řadu věcí. Nemohla jsem si vybrat líp. Hanka je dobrá! Je vnímavá, chytrá, trefná, vtipná, laskavá a když je třeba i tvrdá. Změnila mi pohled na spoustu věcí a naučila mě, jak s nimi pracovat. Tím pomohla nejen mně, ale i mé rodině a za to jí budu už navždy vděčná.