V životě každé ženy je velice důležité být v souladu se sebou a cykly, které probíhají nejen v jejím těle. V opačném případě se to projevuje od stresu, únavy, podrážděnosti, po bolestivou menstruaci, problémy ve vztazích a nepřijetí sama sebe.
Jakými cykly každá žena prochází?
Co všechno dalšího nás ovlivňuje?
Jak s touto cykličností pracovat?
Co je pro jakou fázi typické?
Jak to využít v praxi ve svůj prospěch?Prosím o závaznou přihlášku na hkopistova@gmail.com.
Cena za program + občerstvení 600/večer
Těším se na vás 🙂